Ana Sayfa  Annelik  El sanatları  Haberler  Magazin Dünya Magazin Türkiye  Ressamlar  Seramik  Tiyatro  Yazılar Yemekler

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Feminizme ne borçluyuz Figen Füsun Pehlivan yazdı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Feminizme ne borçluyuz

Modern bir felsefi hareket olan feminizm; kadınlara karşı yapılan adaletsiz uygulamalara tepki olarak ortaya çıktı. İlk tohumları 19. yüzyıl ortalarında atılan feminist hareket; süreç içinde, toplumların geçirdikleri evrimlere göre değişime uğradı ve türlere ayrıldı.

Türkiye'de Feminizm

Ülkemizde 1980’li yılların başlarında tartışılmaya başlanan feminist hareket, uzun süre Duygu Asena - Hıncal Uluç arasında yaşanan bir polemik konusu olmaktan öteye geçemedi.

Gençlik haberleri

Toplumda kadının yeri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği

Hemen her toplumda, farklı kadın portreleri çizmek mümkün. Bu bağlamda akla şu sorular geliyor;

Hangi sistem kadın sorunsalına nasıl çözüm getiriyor, kapitalist sistemde kadın sorunları çözümlenebilir mi, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler kadın sorunlarına nasıl yaklaşıyor?
Grafik Saati kadınlar klubü

Bir çoğuna sonraki yazılarımda cevap vereceğim bir çok soru göstermektedir ki; kadınların toplumlardaki yerini belirleyen en önemli parametrelerden biri de, ülkelerin yönetim biçimleri yani rejimleridir... 

Erkek egemen toplumlar ve ülkemizde kadın

Feminizm, Kadın Sorunsalı, Kadın Hakları ve Çözüm Önerileri

Türk erkeklerinin kadın konusuna yaklaşımı pek çok ülkenin erkeklerinden farklıdır. Türkiye’de kadın anadır ve cennet ayaklarının altındadır. Eştir, namustur, bacıdır...
Grafik Saati gençlik dergisi
Elbette kadına bu şekilde yaklaşan bir toplumda kadının iyi şartlarda yaşaması beklenir. Ancak fiili durum öyle midir?

Bu konuyu derinlemesine ele almadan önce şunu söylemeliyim; ülkemizde kadınların düşünce dünyasında; politikada, sanatta kısaca hayatın her alanında var olmasını sağlamak için çaba gösteren erkeklerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu yüzden kadınlarla ilgili her türlü eylemde "Bu kadın hareketidir,erkekleri karıştırmayalım "diyen zihniyetleri kınıyorum.
 

Konumuza dönecek olursak; kadın sorunsalına, “Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü” ve Emekçi kadın imajı bağlamında yaklaşılırsa kadınlarla ilgili pek çok sorunun kolayca çözülebileceğine inanıyorum.  Zaten bugün bir çok ülkenin yasaları düzleminde var olan pek çok hakkın elde edilmesi, bu yaklaşım sayesinde gerçekleşmiştir.

Başlangıçta kadınları ilgilendiren pek çok konu, erkekleri de ilgilendirir. Örneğin çalışma hayatına yönelik olarak yapılan düzenlemeler; başlangıçta tüm çalışanları etkiler ancak daha sonra kadının kadın ve anne olmasından kaynaklanan bazı ek tedbirlere ihtiyaç duyulur. Kadın sorunlarının önemli bir bölümü (tıpkı bu örnekte olduğu gibi) başlangıç aşamasında erkek- kadın tüm çalışanları etkilese bile, sonraki aşamalarda kadınlara ilişkin ek düzenlemeler yapılması gerekir.

Tarihsel süreçte; Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi bazı devrimler sayesinde, kadın – erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak, önemli adımlar atılmış ve kadının demokratik sisteme monte edilmişi sağlanmıştır.

KADIN HAKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Emekçi kadınların kadın sorununa dönük olarak ortaya koyduğu çözüm önerilerinden bazıları şöyle sıralanabilir


Figen Füsun Pehlivan
-İşyerlerinde kadınlara yönelik her türlü negatif ayrımcılığa son verilmesi, eşit işe eşit ücretin sağlanması
-Çalışan annelere doğum öncesinde ve sonrasında ücretli doğum izninin arttırılması, dilerse çocuk bakım iznini babasının kullanması

-Tüm işyerlerine kreş yapılması ve hem çocukların hem de eşlerin yararlanabileceği sağlık ünitelerinin yapılması

-Kadını aşağılayan, ikinci sınıf insan konumuna düşüren tüm yasaların kaldırılması, cinsel suçların cezalarının arttırılması

-Semtlerde, emekçi kadın derneklerinin yönetiminde ve devletin koruması altında, kadın sığınma evlerinin kurulması, buralara sığınan kadınların (devlet koruması altında) güvenliklerinin sağlanması ve hukuksal sorunlarıyla ilgilenilmesi için gereken desteğin verilmesi

-Ağır işçilik yaptıkları halde, ev kadını denerek eşleri çalışmadığı takdirde her türlü sosyal güvencenin dışına itilen ev kadınlarının sağlık ve emeklilik güvencesi sistemi kapsamına alınması

-Ev kadınları için ücretsiz kreşlerin, çamaşırhanelerin, yemekhanelerin örgütlenmesi ve kadınların üretim sürecine katılmasının sağlanması.

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE KADIN SORUNLARINA YAKLAŞIM

"Toprakta karınca,suda balık kadar çokturlar
ve yaratan ve üreten ki onlardır,
destanımızda yalnız onların maceraları vardır."

Porno kasetlerin gırla gittiği, magazini ve dedikodusu bol televizyon programların  TV'lerimizden eksik olmadığı ülkemizde; kadınlara yönelik ağır ihlallerinin gerçekleştiği herkesçe bilinen bir gerçektir.  Kadınların çalışma hayatında, siyasette, evde ve sokakta gördüğü kötü muamele, töre ve namus suçları da cabası...

PEKİ YA GELECEK?

Anaerkil ve ataerkil bir düzenden, insan temelli, bir düzene geçen kimi ülkelerin başardıkları; kadınlarla ilişkili pek çok sorunun düzelebileceğini göstermiştir.

Yazıya son noktayı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yazdığımız bir şiirle koymak istiyorum.

Yazan: Figen Füsun Pehlivan 8 Mart 2007

GrarikSaati' nin konuyla ilgili önerilerinden

http://yazi.hayata-dair.com/64.html

Karanlığın dehlizlerine süzülen ışık huzmesi

Kim bilir belki bir gün

Kahpe kurşunların soğuk yalnızlığına hedef olmayacak kadınlar

Ve son bulacak töre suçları,

Kim bilir belki bir gün

Ölmeyecek çocuklar;

Bitecek savaşlar

Çaresizlik kokan sert rüzgarların acımasız yalnızlığında

Dolaşmayacak ölüm...

Kim bilir belki bir gün

Kadın erkek el ele verecek

Ve vuracak sevginin balyozunu, karanlığın duvarlarına

 

Yıkılmayacak belki duvar

Kırılmayacak karanlık ama

Balyoz sesleri yankılanacak karanlığın duvarlarında

Toooook, Tooooook, Tooooook

Ve bir delik açılacak

Bir ışık huzmesi süzülecek o delikten

Karanlık dünyamıza, aydınlık sızacak

İnan bana dostum inan

Yıkılmasa da o duvar,

Delinse de sade

Karanlığın en zifirisindeysen eğer

Harikulade olacak

Karanlığın dehlizlerinden sızan

O bir damla aydınlığı yaşamak

Ve vurmak karanlığın duvarına

Toook Toooook Tooook...

Şiir: Figen Füsun Pehlivan & Tevfik Elçioğlu

Figen Füsun Pehlivan

Duyarlılığını kaybetmemiş herkesin 8 Mart'ını ve Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum...

Yazan: Figen Füsun Pehlivan

Grafik Saati, İstanbul

Sayfa Editörü: Tevfik Elçioğlu

 

Feminizm: Hem sınıflı toplumun, hem de toplumsal cinsiyet kurumunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen ve kadınların kendi hayat koşullarını özgürce belirleyebilmelerini savunan  felsefi hareket

Diğer Figen Füsun Pehlivan yazılarından seçmeler

Mail: figen_fusun_pehlivan[at]hotmail[.]com

 

Şirin Gurme

Şirin Gurme Facebook

Twitter

Facebook

Pinterest

Facebook'ta Hayata-Dair.com

Twitter'da biz

Pinterest'te biz

grafiksaati.com@gmail.com  |  gizlilik politikası

Copyright: Her hakkı mahfuzdur.